Sin categoría

Post code vn -

Post Code Vn


A map of the Vietnamese provinces. According to the Vietnam Post Corporation of Vietnam The following table is a list of postal codes in Vietnam (5 digits). Trong đó chữ số đầu tiên cho biết mã vùng, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bốn chữ số đầu xác định mã quận, huyện, và đơn vị hành chính. Nếu bạn đăng ký thông tin ở những website nước ngoài thường hộ sẽ yêu cầu bạn nhập Postal code(mã bưu chính) của tỉnh thành. Mã bưu chính (Zip Postal Code )/ Mã bưu điện 6 số cập nhật mới nhất 2021 của 63 tỉnh thành Việt Nam. Area Postal code An Giang Province: 90000 Bắc Giang Province: 26000 Bắc Kạn Province: 23000 Bạc Liêu Province: 97000 Bắc Ninh post code vn Province: 16000 Bà Rịa–Vũng Tàu Province: 78000 Bến Tre Province:. Dưới đây là list các mã bưu chính của Việt Nam mới nhất 6 số (trước đây là 5 số) Mã bưu chính ở Việt Nam kể từ năm 2018 được điều chỉnh lại gồm 5 chữ số thay thế mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số. When you need to send or receive parcels and stubs, boas casas de opçõe binárias you can fill direct the postal code of the province/city in which you live. Search by Map. Binh Chanh Binh Tan Binh Thanh Can Gio Cu Chi Go Vap Hoc Mon Nha Be Phu Nhuan Quan 1 Quan 10 Quan 11 Quan 12 Quan 2 Quan 3 Quan 4 Quan 5 Quan 6 Quan 7 Quan 8 Quan 9 Tan Binh Tan Phu Thu Duc. Use our interactive map, address lookup, or code list to find the correct zip code for your postal mails destination A postal code (zip code) is a code system defined by a global postal buyout opções binárias association, consisting of 5 or 6 digits that helps locate the area when delivering mail / postal items to recipients In Vietnam, the postal code previously had 6 digits, in which the first two digits identified the name of the province or city under the central government; the next two digits determine the district code. Việt Nam chưa có hệ thống dữ liệu địa chỉ chung trên cả nước. Just click on the location you desire for a. Ở Việt Nam hiện nay theo thông tư mới.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *